Vertrouwens-contactpersoon

WIE IS DE VERTROUWENS-
‌CONTACTPERSOON?

Even voorstellen: mijn naam is Ilse Bax-Tolhuijs en ben door het bestuur aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging. Al van jongs af aan ben ik verbonden met de club; eerst als spelend lid, waar ik jaren lang met veel plezier heb gespeeld, later als moeder van twee basketballende dochters. Ik kijk er met een goed gevoel op terug en draag de club dan ook een warm hart toe. Ik vind het fijn om me als vertrouwenscontactpersoon in te mogen zetten en op die manier bij te dragen aan een sportklimaat waar iedereen zich prettig voelt.

Na 20 jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt, ben ik ruim 2 ½ jaar werkzaam als leerplichtambtenaar bij het sociaal team van de gemeente Texel. Onderwerpen die voor een VCP aan de orde komen, speelden zowel in mijn huidige functie als op school ook wel eens een rol.

‌Ik kan goed luisteren en ben me er bewust van dat bepaalde zaken in vertrouwen met mij worden gedeeld. Vanzelfsprekend ga ik daar zorgvuldig mee om. Om de rol van VCP goed te kunnen invullen heb ik de cursus Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het NOS*NSF. Je kunt met mij in contact komen door een mail te sturen naar het volgende e-mail adres: ilsetolhuijs@gmail.com

Door de sportkoepel NOC*NSF is een protocol voor een vertrouwens(contact)persoon opgesteld. Zie hiervoor de website van het NOC*NSF 

Contact

Meindert van Veen - voorzitter
Claudia van Linge - secretaris

Adresgegevens:
Joubertstraat 4
‌1782 SG Den Helder

E: redactiedozybvdenhelder1@gmail.com

Hoofdsponsor